ข้อมูลประชาสัมพันธ์ » แจ้งการปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการ
แจ้งการปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการcontent » แจ้งการปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการ

ประกาศจากทีมงาน Playpoint

 

ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2559 ทางทีมงาน Playpoint ได้ปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการ

เพื่อตอบสนองการใช้งานของลูกค้า ที่ถูกจุดและมากขึ้น อย่างมีคุณภาพ

 

 

- ปรับช่วงเวลาให้บริการ จากเดิมเป็นเปิดให้บริการ เวลา 09:00 น. ถึงเวลา 0:00 น. (เพื่อความรวดเร็วในการส่งสินค้าและบริการเติมในช่วงเวลาเร่งด่วน)


 

 ช่วงเวลา "ติดต่อทีมงานเติมเงิน" (09:00น ถึง 0:00น)
  - Zopim (ช่องสนทนาขวาล่าง) : ติดต่อพูดคุยกับทีมงานเติมเงิน แบบ Real Time! 
  -  facebook : https://www.facebook.com/myplaypoint
  (สามารถฝากปัญหานอกเวลาทำการได้)

  - ช่องทาง LINE Chat (คุยสดตอบทันที) : Line ID: @playpoint.info

  - ช่องทางโทรศัพท์ (Call Center) : 091-785-0642 , 098-865-8483

 

• ช่วงเวลา "เจ้าหน้าที่ทำรายการ OFFLINE" (0:01น ถึง 08:59น)

    - ท่านจะได้รับสินค้า หลังจากเวลา 09:00น โดยใช้เวลาดำเนินการระยะนึงตามอันดับคิว
 

   สามารถสั่งซื้อสินค้าในระบบ Playpoint ได้ตามปกติ (24ชั่วโมง)

2016-12-11 15:47:00
ทำการส่งข้อความสำเร็จ
s
_off