ข้อมูลประชาสัมพันธ์ » แจ้งปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมช่องทางการชำระผ่านทรูมันนี่
แจ้งปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมช่องทางการชำระผ่านทรูมันนี่content » แจ้งปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมช่องทางการชำระผ่านทรูมันนี่

 

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563
จะมีการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมช่องทางการชำระผ่านทรูมันนี่ จากเดิมค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 14.9% จะถูกปรับเพิ่มเป็น 19.40% ทั้งนี้ทาง Playpoint จำเป็นต้องปรับเพิ่มค่าบริการเฉพาะช่องทางการชำระเงินผ่านทรูมันนี่ จึงประกาศมาเพื่อทราบ
ขอบคุณที่ใช้บริการ

 

 

2020-06-01 14:26:00
ทำการส่งข้อความสำเร็จ
s
_on