Game » Monster Hunter Frontier (เกาหลี)
Monster Hunter Frontier (เกาหลี) ดาวน์โหลดเกมส์ ชื่อเกมส์ :Monster Hunter Frontier (เกาหลี)
ประเทศ :Korea
ชนิดของเกมส์ :MMORPG , Action , Adventure
 เว็บไซต์ :http://mhf.hangame.com
 สังคม playinter-
 tagMHF , Hangame(KR)

Monster Hunter Frontier (เกาหลี)

    Monster Hunter Frontier Online (เกมส์ล่าไดโนเสาร์) เป็นเกมแนว MMORPG ที่จำลองชีวิตยุค ไดโนเสาร์ โดยผู้เล่นจะได้รับบทนักล่า ที่ต้องออกล่าสัตว์ร้ายต่างๆตาม ภารกิจที่สามารถเลือกได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำ ชิ้นส่วนต่างๆจากมอนเตอร์ที่เราล่าได้ ไปสร้าง อาวุธชุดป้องกันได้อีกด้วย

    ภายในเกมนี้ คุณต้องอาศัยฝีมือการเล่นอย่างแท้จริง เพราะว่า เกมนี้ไม่มีระบบ Level เหมือนเกมอื่นๆ แต่กลับมีระดับนักล่ามาแทนที่ ฉะนั้นความเก่งกาจของตัวคุณจะขึ้นอยู่กับ ฝีมือ และของสวมใส่เท่านั้น

บริการจาก playpoint service

ทำการส่งข้อความสำเร็จ
s
_on