Game » Star Craft 2
Star Craft 2 ชื่อเกมส์ :Star Craft 2
ประเทศ :United-States
ชนิดของเกมส์ :Strategy
 เว็บไซต์ :http://us.starcraft2.com/index.xml
 สังคม playinter-
 tagStar Craft 2 , Blizzard

Star Craft 2

StarCraft 2 เป็นเกมแนววางแผนการรบ เช่นเดียวกับภาค1 แต่ได้แบ่งออกเป็นภาคย่อยทั้งหมด 3ภาคดังนี้

- 1.Wings of Liberty ผู้เล่นจะได้ ดำเนินเนื่อเรื่องของฝ่าย Terran

- 2.Legacy of the Void จะเป็นเนื้อเรื่องของฝ่าย Protoss

- 3.Heart of the Swarm จะเป็นเนื้อเรื่องของฝ่าย Zerg

ซึ่งทั้ง 3ภาคย่อยดังกล่าวจะแยกกันอย่างสิ้นเชิง โดยแต่ละแผ่นจะมี Mission ราวๆ 30ด่านให้เล่น

 

นอกจากนี้คุณยังสามารถเล่น StarCraft ผ่านทาง .Net ได้อีกด้วย (เป็นระบบเล่นผ่าน Online กับผู้เล่นอื่นๆ)

 

ทำการส่งข้อความสำเร็จ
s
_on