Game » BitCoin
BitCoin ดาวน์โหลดเกมส์ ชื่อเกมส์ :BitCoin
ประเทศ :Thailand , United-States
ชนิดของเกมส์ :-
 เว็บไซต์ :http://playpoint.info/
 สังคม playinterhttps://www.facebook.com/myplaypoint/
 tagซื้อ bitcoin , ขาย bitcoin , บริการขาย bitcoin

BitCoin

 

BitCoin - บริการฝากซื้อเงินดิจิทัล "Bitcoin" ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และคิดราคาอ้างอิงตามเรทปัจจุบัน

 

อัตราการให้บริการ

 

 จำนวน BitCoin
ราคาจ่ายผ่านธนาคาร ราคาจ่ายผ่าน Playpoint
0.01 Bitcoin
+ ค่าบริการ 10 บาท -
0.10 Bitcoin
+ ค่าบริการ 100 บาท -
1.00 Bitcoin
+ ค่าบริการ 1,000 บาท
-

 

 

*ตัวอย่าง ถ้า 1.00 bitcoin = 100,000 บาท ท่านต้องโอนชำระเงินจำนวน 101,000 บาท

 

 วิธีการใช้บริการ


1. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งจำนวน Bitcoin ที่ต้องการ

2. รอทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบราคาและแจ้งราคา

3. เมื่อท่านทราบราคาที่รวมค่าบริการแล้ว ให้ทำการโอนเงินและนำหลักฐานการโอนเงินมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ (ภายในเวลา 10-15 นาที)

4. แจ้งอีเมล์และ address bitcoin กับเจ้าหน้าที่

5. รอรับ bitcoin ตามเวลาที่เจ้าหน้าที่แจ้ง


ติดต่อสอบถามทีมงานในเวลา 09:00 ถึง 0:00 น. ได้ทาง


- Facebook Chat :  https://www.facebook.com/myplaypoint

- Live Chathttp://playpoint.info/

เบอร์โทรศัพท์ : 091-785-0642 , 098-865-8483

- Line Chat : @playpoint.info


ทำการส่งข้อความสำเร็จ
s
_on